Exekučné právo:

Poskytovanie služieb právnej pomoci v oblasti Exekučného práva zahŕňa najmä:

  • podávanie návrhov na vykonanie rozhodnutí v exekučnom konaní

  • zastupovanie oprávnených v exekučnom konaní

  • zastupovanie povinných v konaní exekučnom rozhodnutia ( podávanie námietok v exekučnom konaní, podávanie návrhov na zastavenie alebo odklad exekúcie)