Obchodné právo:

Poskytovanie služieb právnej pomoci v oblasti Obchodného práva zahŕňa najmä:

  • vypracovanie a posudzovanie zmluvnej dokumentácie

  • zastupovanie klientov v súdnych konaniach a správnych konaniach pred orgánmi štátnej správy alebo zastupovanie záujmov klienta pred akýmikoľvek tretími osobami

  • poskytovanie komplexného právneho servisu developerom pri uskutočňovaní ich projektov

  • vypracovanie právnych analýz

  • vymáhanie pohľadávok