Občianske právo:

Poskytovanie služieb právnej pomoci v oblasti Občianskeho práva zahŕňa najmä:

  • vypracovanie a posudzovanie zmluvnej dokumentácie (kúpne zmluvy na nehnuteľnosti, darovacie zmluvy

  • zmluvy o pôžičke, záložné zmluvy a pod.)

  • zastupovanie v súdnom konaní

  • zastupovanie v dedičskom konaní

  • ochrana osobnostných práv klienta

  • zakladanie občianskych združení a ich zmeny

  • vypracovanie právnych stanovísk a analýz

  • vymáhanie pohľadávok