Pracovné právo

Poskytovanie služieb právnej pomoci v oblasti Pracovného práva zahŕňa najmä:

  • vypracovanie pracovných zmlúv a ostatných dokumentov

  • vypracovanie právnych analýz

  • poskytovanie právneho poradenstva zamestnávateľom aj zamestnancom

  • zastupovanie v súdnych sporoch

  • právne poradenstvo v oblasti pracovnej diskriminácie