Rodinné právo:

Poskytovanie služieb právnej pomoci v oblasti Rodinného práva zahŕňa najmä:

  • právne poradenstvo pri uzatváraní manželstva

  • poskytovanie právneho poradenstva pri rozvode a

  • zastupovanie v rozvodovom konaní

  • zastupovanie v konaní o určenie vyživovacej povinnosti

  • zastupovanie v konaní vo veci styku rodičov s deťmi

  • vypracovanie a posudzovanie zmluvnej dokumentácie v súvislosti s vyporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov