Správne právo:

Poskytovanie právneho servisu v oblasti Správneho práva zahŕňa najmä:

  • zastupovanie v daňovom, stavebnom, katastrálnom a ostatných správnych konaniach