• zakladanie obchodných spoločností vrátane prípravy celej korporátnej agendy

  • získavanie oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti

  • zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom a orgánmi verejnej správy; elektronické podávanie je samozrejmosťou

  • dohľad nad plnením zákonných povinností spoločností; klientov k orgánu verejnej správy

  • zrušovanie spoločnosti a ich likvidácia, poradenstvo ohľadne možnosti realizovania premien obchodných spoločností (fúzie, rozdelenia a zmeny právnej formy)

  • poradenstvo v obchodných záležitostiach; príprava a posúdenie zmlúv s predvídaním právneho rizika v obchodných vzťahoch

Obchodné právo a právo obchodných spoločností

Právo nehnuteľností

Vymáhanie pohľadávok a exekúcie

Pracovné právo a kolektívne vyjednávanie

Register partnerov verejného sektora

Konkurz a reštrukturalizácie