• poskytovanie právneho poradenstva v celej oblasti práva nehnuteľností
  • príprava zmluvnej dokumentácie pre rôzne typy nehnuteľností a zohľadnenie ich špecifík; pripomienkovanie a kontrola zmlúv
  • vysporiadanie podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • spolupráca s developermi a investormi na poli nehnuteľností
  • zastupovanie klienta pred príslušným katastrálnym odborom ; elektronické podávanie návrhov na kataster
  • právne poradenstvo v oblasti práva poľnohospodárskych pozemkov

Obchodné právo a právo obchodných spoločností

Právo nehnuteľností

Vymáhanie pohľadávok a exekúcie

Pracovné právo a kolektívne vyjednávanie

Register partnerov verejného sektora

Konkurz a reštrukturalizácie